Regulamin

Regulamin pobytu w Kaajówkowej Zagrodzie

 1. Po przyjeździe do gospodarstwa, w pierwszej kolejności, należy się zameldować. Gości meldujemy w godzinach 16:00 – 22:00. Podstawą meldunku jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku, gdy Państwo odmówicie nam przedstawienia niezbędnego dokumentu, wówczas mamy prawo odmówić zameldowania Was i automatycznie anulować rezerwację, bez zwracania kosztów wpłaconej zaliczki. W momencie zameldowania, należy rozliczyć się z całej pozostałej kwoty wynajmu w formie gotówki, łącznie z opłatą klimatyczną. Jeśli wolicie Państwo bezgotówkową formę rozliczenia, to przed przyjazdem prosimy nas o tym poinformować. Należy wówczas dokonać przelewu pozostałej całej kwoty wynajmu i przesłać nam potwierdzenie tej operacji. Zlecenie należy dokonać na tyle wcześniej, aby środki zostały zaksięgowane na naszym koncie przed Państwa przyjazdem. Jeżeli po przyjeździe liczba Gości jest wyższa niż ustalono na etapie rezerwacji, mamy prawo do odmówienia przyjęcia dodatkowych osób i odstąpienia od umowy z winy turysty.

  Po zameldowaniu się i rozliczeniu z kosztów pobytu, pokazujemy Państwu obiekt. Otrzymacie wówczas komplet kluczy do pomieszczeń, z których będziecie korzystać podczas swojego pobytu w Kaajówkowej Zagrodzie. Obowiązkowo należy go nam zwrócić przed wyjazdem. W przypadku zgubienia klucza, będziemy musieli Państwa obciążyć kosztem jego dorobienia.
 2. Doba chatowa trwa od godziny 16.00 dnia przyjazdu, do godziny 10.00 dnia wyjazdu. Pozostanie w na terenie obiektu po godz.10:00, lub pozostawienie swoich rzeczy, bez wcześniejszego ustalenia tego z nami, potraktujemy jako naruszenie regulaminu pobytu i naliczymy dodatkową opłatę w wysokości kosztów kolejnej doby wg cennika obiektu. Przestrzeganie godziny wymeldowania jest niezbędne w celu umożliwienia nam właściwego przygotowania obiektu kolejnym Gościom.
 3. W godzinach 23:00-7:00 rano, w Kaajówkowej Zagrodzie obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono z Gospodarzami warunki zabawy.
 4. Ze względu na drewniane podłogi w domu, we wszystkich pomieszczeniach obiektu obowiązuje zakaz chodzenia w butach. Prosimy Państwa o zmianę obuwia na domowe.
 5. Prosimy Gości o zachowanie szczególnej ostrożności na schodach w domu „KAAJówka Ludowa Chata w Bieszczadach”.
 6. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku na terenie gospodarstwa i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. W Kaajówkowej Zagrodzie przestrzegamy zaleceń eko-turystycznych. Prowadzona jest segregacja odpadów, której należy przestrzegać. Na terenie obiektu znajdują się przeznaczone do tego celu oznaczone pojemniki. Odpadki organiczne należy wyrzucać do specjalnie udostępnionego kompostownika.
 7. Jako nasi Goście odpowiadacie za wyrządzone przez siebie szkody, poprzez pokrycie ich kosztów. Za zniszczenia wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 8. Goście nie mogą bez zgody Gospodarzy przyjmować na terenie Kaajówkowej Zagrody dodatkowych osób, traktując ich jak swoich gości.
 9. W całym gospodarstwie obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU ORAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA, za wyjątkiem wyznaczonego miejsca, które jest oznaczone specjalną tabliczką. Zakaz jest bezwzględnie przestrzegany w budynkach i w pobliżu budynków ze względu na niebezpieczeństwo zaprószenia ognia (drewno, strzecha!). Palenie ogniska jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność. Ze względów bezpieczeństwa, osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się zbliżania do ognia.
 10. W naszej Zagrodzie nie przyjmujemy zwierząt.
 11. Gospodarze wskazują Gościom miejsce parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Po pozostawione rzeczy prosimy zgłaszać się jak najszybciej. Nieodebrane w ciągu 3 miesięcy zostaną przekazane potrzebującym.
 13. Gościom, którzy podczas pobytu rażąco naruszają regulamin, jak również osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie, czy też agresywnie, zastrzegamy sobie prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów pieniężnych.
 14. Gość ma prawo zgłosić Zarządcy reklamację osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Reklamacje nie mają wpływu na termin trwającego pobytu i wysokość opłaty. Zarządca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na reklamację do 14 dni od daty zgłoszenia.

+48 884 767 676